Kalendern


Vi försöker att livesända alla fysiska gudstjänster via vår Facebooksida

Händer i januari

10 Söndag 

10:00 Andakt via Facebook

med Stig Hermansson och Håkan Isacsson


17 Söndag

10:00 Gudstjänst on line på Facebook

Håkan Isacsson med flera.


24 Söndag

10:00 Andakt via Facebook

med Håkan Isacsson


31 Söndag

10:00 Gudstjänst on line på Facebook

Stig Hermansson med flera

Pandemin Covid -19 är INTE ÖVER så börja inte slarva


Ingen vet säkert hur det kommer att se ut, ens under under nästa vecka. Därför kan vi, i nuläget, inte lägga ut någon kalender.


Vi försöker uppdatera och informera om vilka tillfällen vi planerar och hur de kommer att genomföras.


Hela världen är drabbad av denna pandemi. Vi får göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen så långt det kommer an på oss personligt.


Men glöm ändå inte bort varandra!