Kalendern


Juni

  5 Pingstdagen

18:00 Stugmöte i Torsborgsgården

 

 12 Söndag

18:00 Nattvardsandakt Bengt och Inger Isacson


 19 Söndag

 Gudstjänsten är INSTÄLLD


22 onsdag 

18:30 Utvecklingskväll med Anna Gustafsson, vår handledare.


Midsommarhelgen

Hänvisning till Uskavigården, Hjälmargården och Torpkonferensen


Juli

 Söndag

16:00 (OBS! tiden) Ekumenisk Gudstjänst i Stora Mellösa kyrka.


  5 Tisdag

18:00 Grillkväll vid Torsborgsgården. Värd: Håkan Isacsson

 

 10 Söndag

10:00 Ekumenisk Gudstjänst i Baptistkyrkan


12 Tisdag

18:30 Sommarstickcafé i Torsborgsgården


 17 Söndag

 Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan

Håkan Isacsson


23 Lördag

18:00 Sångkväll vid Torsborgsgården med Håkan Isacsson


31 Söndag

18:00 Bibelsamtal och bön