Kalendern


Vi försöker att livesända alla fysiska gudstjänster via vår Facebooksida

September

 1 tisdag 18:30 Scoutsamling
                18:30 Stickcafé


 2 onsdag 14:00  RPG-golf


 6 söndag  AndaktFacebook (tillgänglig från kl 10:00)


 8 tisdag 18:30 Scoutsamling


 9 onsdag 14:00 RPG-golf


10 torsdag 18:00 Syträffen

  

 12 lördag  10:30 Kyrkornas dag Sång utanför ICA                Nära St. Mellösa


13 söndag 10:00 Gudstjänst. Predikan: Håkan IsacssonSång: Emma Isacsson, Gudstjänstledning Lena Sörbö


15 tisdag 18:30 Scoutsamling


16onsdag 14:00 RPG-golf


19 lördag Scouthajk


20 Söndag 11:00 (Observera tiden!) Webbsänd Gudstjänst från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens.

Ordination av pastorer och diakoner. Predikan: Kyrkokledare Lasse Svensson. Gudstjänsten visas på storbild i kyrksalen.


22 tisdag 18:30 Scoutsamling
                  18:30 Stickcafé 


23 onsdag 18:30 Församlingsutvecking med vår handledare Anna Gustafsson. Det kommer att bli möjligt att delta i samlingen, i datorn eller smartphon,  via länk (inloggning krävs).


24 torsdag  18:00 Syträffen


27 Söndag 11:00 (Observera tiden!) Webbsänd Gudstjänst från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens.

Predikan: Bitr. kyrkokledare Sofia Camnerin. Gudstjänsten visas på storbild i kyrksalen.


29tisdag 18:30 Scoutsamling

Copyright @ All Rights Reserved

Pandemin Covid -19 är INTE ÖVER.

Vid våra samlingar gäller följande:

- Vid gudstjänsterna är enbart strora entén öppen.

- Ingen servering förekommer, men man kan ta med         eget fika och kopp/mugg (som när man är ute i skogen).

- Stanna hemma om du har minsta tecken på en                 infektion.

- Håll fysiskt avstånd! men titta gärna varandra i               ögonen och le.

- Hälsa på varandra genom att lägga en hand över ditt     hjärta och se på varandra.

Oktober

 4 söndag  Scoutgudtjänst med invigning av nya scouter. Learna och Jörgen Lithell.


 6 tisdag 18:30 Scoutsamling


 8 torsdag 18:00 Syträffen

  

 11 söndag 10:00 Vandringsgudstjänst med återinvigning av Pilgrimsstigen. Gudstjänstennärgemensam med Baptistförsamlingen.  Sång: Håkan Isacsson.


13 tisdag 18:30 Scoutsamling
                 18:30 Stickcafé 


18 Söndag 10:00 Gudstjänst Predikan och sång: Håkan Isacsson.


20 tisdag 18:30 Scoutsamling
                 

22 torsdag  18:00 Syträffen


25 Söndag AndaktFacebook (tillgänglig från kl 10:00)


27 tisdag 18:30 Scoutsamling