Kalendern


December

 torsdag

10:00 Bibelstudium.

            Final


 4 Söndag

10:00 Gudstjänst med Stig Hermansson och                          Bibelstudiegruppen. Se jag vill bära ditt                        budskap, Herre. Bön och offerdag för                                  Equmeniakyrkans internationella arbete.

            Läs mera här!

 

 5 Måndag

14:00 RPG-samling

           "Hur ska det bli? - När det är som det är.

           Bengt Isacson


 8 Torsdag

18:30 Syträffen

19:00 Styrelsesammanträde


12 Måndag

18:30 Gubbträffen (bjud med en vän) 


13 Tisdag

18:30 Stickcafé


25 Juldagen

 7:00 Julotta

          Håkan Isacsson

           Julgåva till Porten Dorkas/Örebro stadsmission


Januari 2023

 Nyårsdagen

10:00 Gudstjänst med nattvard.

           Håkan Isacsson


 6 Trettondedag jul (fredag)

17:00 Julfest för alla åldrar

           med ett omväxlande program som passar både                   barn och vuxna. Inger och Bengt Isacson

 

15 Söndag 

18:00 Bibelsamtal & bön för ett nytt år

            Håkan Isacsson


19 Torsdag

18:30 Syträffen


22 Söndag 

18:00 BIBELNS DAG

Stig Hermansson. Bibelläsning och berättelser från Goda Nyheter (läs mer här).


24 Tisdag

 18:30 Stickcafé