Hem

Välkommen till oss i Equmeniakyrkan Torsborg

En kyrka för hela livet

där mötet med Jesus Kristus

förvandlar mig, dig och världen

Nya restriktioner

Regeringen har antagit nya restriktioner på grund av en ökad smittspridning av Covid-19.

De nya restriktionerna innebär att vi MÅSTE hålla avstånd, fortsätta tvätta/sprita händerna

och STANNA HEMMA VID SYMTOM. 


I vår kyrka håller vi bara stora entrén öppen vid samlingar inomhus, för att undvika trängsel i kapprummet.

Följ för övrigt de anvisningar du får vid samlingen, muntligt eller genom anslag.