RPG

Välkommet till RPG [Riksförbundet Pensionärsgemenskap]. I Östernärke samarbetar flera kyrkor kring RPG:s program och samlingar

RPG-verksamheten  påverkas mycket av den rådande pandemin.

Vi återkommer när restriktionerna lättar.