RPG

Välkommet till RPG [Riksförbundet Pensionärsgemenskap]. I Östernärke samarbetar flera kyrkor kring RPG:s program och samlingar