Bakgrund

Eden vid början av 1900-talet. Foto: Sam Lindskog

Församlingens historia börjar egentligen innan bildandet av den. Redan 1847 bildades en Missionsförening i Stora Mellösa. Den skulle "vila på biblisk grund utan människostadgar" fastslogs det.


1859 bildades Stora Mellösa Baptistförsamling med Johannes Palmqvist som förgrundsgestalt. Många från Missionsföreningen följde Palmqvist och slöt sig till Baptistförsamlingen. Vad som skedde med de övriga har vi inga historiska uppgifter om. Det fanns ändå åtskilliga som inte följde med till Baptistförsamlingen. Den kongregationalistiska (självbestämmande) församlingssynen fortlevde.


Skärtorsdagen, den 26 mars 1880, bildades Stora Mellösa friförsamling på samma grund som bildandet av Missionsföreningen 1847.


1885 anställde föreningen sin första predikant, E. Granath och ett år senare beslutades att bygga ett missionshus. Den 1 augusti togs första spadtaget till den kyrka som nu är Equmeniakyrkan Torsborg. Kristi himmelsfärdsdag, 1887, invigdes Missionshuset, som fick namnet Eden.


1888 beslutades att föreningen skulle ansluta sig till Svenska Missionsförbundet, som hade bildats tio år tidigare.


2011 bildades Equmeniakyrkan av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige och som en följd av detta anslöt sig församlingen till den nya kyrkan och antog namnet Equmeniakyrkan Torsborg 2017.


Vill du läsa en utförligare historiebeskrivning kan du göra det här.

GET A FREE CONSULTATION NOW