Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Jan Knutsson, ordförande

Robert Anselmius, 

Bengt Isacson, 

Lena Sörbö, 

Morgan Anselmius, 

Thomas Kållin,

Iréne Jansson


Ungdomsrådets ledamöter:

Annika Knutsson

Alice Ljungstedt

VakantStyrelsen och Ungdomsrådet har alltid sina sammanträden tillsammans vid ett och samma tillfälle.