Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Stig Hermansson, ordförande

Jan Knutsson, vice ordförande 

Bengt Isacson, sekreterare

Jan Knutsson, kassör

MorganAnselmius, vice sekreterare

Robert Anselmius, 

Thomas Kållin,

Iréne Jansson,

Stellan Flodman, ersättareUngdomsrådets ledamöter:

Annika Knutsson

Alice Ljungstedt

VakantStyrelsen och Ungdomsrådet har alltid sina sammanträden tillsammans vid ett och samma tillfälle.

Nästa ordinarie styrelsemöte torsdag 2 maj