Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Jan Knutsson, ordförande

Stig-Åke Larsson, vice ordförande 

Bengt Isacson, sekreterare

Iréne Jansson, kassör

Robert Anselmius, 

Morgan Anselmius, 

Thomas Kållin,Ungdomsrådets ledamöter:

Annika Knutsson

Alice Ljungstedt

VakantStyrelsen och Ungdomsrådet har alltid sina sammanträden tillsammans vid ett och samma tillfälle.

Styrelsen, Ungdomsrådet och Planeringsrådet har överläggning med Regional kyrkoledare Helen Friberg och Anna Gustafsson den 27 sept

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 22 november