Verksamheter och grupper

Gudstjänster

Gudstjänsten blir en betydelsefull samling för dig när du är med och deltar i den.

 

Att möta andra som delar tron på Jesus Kristus är berikande på många sätt. Där kan du känna gemenskapen och inse att det är fler som delar tron.

 

Gud möter dig genom de sånger och psal-mer som sjungs liksom genom bibelläsningen och bönerna. 

 

I förkunnelsen får du vägledning så att din tro kan växa och utvecklas.

 

 

Syträffen

Syträffen är en grupp kvinnor, som träffas var annan vecka för att sy och handarbeta och samtala med varandra om livets väsentligheter.


På Syträffen görs öven en insamling för att under hålla ett fadderbarn genom stiftelsen Hoppet Stjärna.


Syträffen gör även en utflykt på våren till något kulturellt utflyktsmål.


Kontaktperson för Syträffen är:

Majken S. Edlund 070-664 27 26Coronapandemin

påverkar så klart även våra samlingar.

Folkhälsomyndighetens restriktioner  ska följas: Tvätta händerna, Håll avstånd och stanna hemma om du har symtom på infektion.

Ta med eget fika och mugg.

Börja inte slarva fast pandemin har hållit på väldigt länge. Den är inte över!

Ett myller av liv

Scouterna

Stickcafé

Ett Stickcafé är precis som det låter. Man stickar och fikar.


Vad som inte sägs i samlingens titel är tillfället till samtal, för här kan samtalen människor emellan bli såväl djupa som lätta och humoristiska.


Vi inbjuder till stickcafé var tredje tisdag och i kalendern kan du se vilka tisdagar som är aktuella.Pensionärsgemenskap

Samlingar för pensionärer och daglediga sker, i vår församling, genom RPG i Östernärke.


RPG står för Riksförbundet Pensionärsgemenskap och är en egen förening, med egna stadgar och eget årsmöte.


Varje termin inbjuder RPG till trevliga samman-komster i de olika kyrkorna i Östernärke. Programmet för hösten publiceras så småningom. 

Gubbträffen

En gång i månaden träffas ett flertal herrar (gubbar) och lagar mat och äter tillsammans.

Det är dock lite annorlunda nu under pandemin. Kolla med kontaktpersonen vad som gäller.


Samlingarna innebär, förutom maten, prat och gemenskap. Håkan Iscsson sjunger ofta något och delar ett värdefullt "Ord på vägen". 


Alla herrar, i olika åldrar, är välkomna.


Kontaktperson för Gubbträffen är:

Ingemar Edlund 070-256 05 99

Copyright @ All Rights Reserved