Om oss

Vi är en kristen församling som har Bibeln, Guds ord, som rättesnöre i vårt arbete. Tolkningen av Ordet kan göras på flera sätt men under den heliga Andens ledning vill vi, i ödmjukhet, läsa och söka att förstå texterna.

 

Församlingen bildades 1880, och har sina rötter i den kongregatinalistiska (självbestämmande) traditionen. 2011 bildades Equmeniakyrkan av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodiskyrkan i Sverige, och sedan dess är vår församling en del av den. Läs mer om Equmeniakyrkan här.

 

Vår värld är en splitrad värld. I den finns både gott och ont men vi tror att Gud, Skaparen, har skapat allt gott och i harmoni, men att ondskan har kommit in i världen med söndring och disharmoni. 

Gud har dock, genom att själv bli människa genom Jesus från Nasaret, övervunnit syndens och dödens makt genom Jesu uppståndelse. Genom den heliga Anden leder och utrustar Gud människan att leva i efterföljelse och helgelse.

 

Vi sluter upp kring Equmeniakyrkans teologiska grund och vision, som du kan läsa mer om här.