Kalendern


December

  3 Söndag Första Advent

18:00 Sångkväll i Advent med Håkan Isacsson

            en Gudstjänst av allsångskarraktär


 5 Tisdag

18:30Scoutsamling Terminsavslutning


 7 Torsdag

18:30 Syträffen


10 Söndag Andra Advent

10:00 Missionsgudstjänst med insamling till                            Equmeniakyrkans internationella arbete.

            Kristina Färdeman berättar om missionen. 

             Sång av Håkan Isacsson.


11 Måndag

18:30 Gubbträffen


12 Tisdag

18:30 Stickcafé


17 Söndag Tredje Advent

 18:00 Samtal om livet och tron.

            Samtalsledare Klas Rosenberg.


25 Juldagen

7:00 Julotta med Håkan Isacsson


                      

Januari

  1 Nyårsdagen

10:00 Bön för det nya året

            Nattvardsfirande Inger och Bengt Isacson


 6 Trettonde dag jul

14:00  Hänvisning till Askers kyrka. Mässa med Mikael                 Schmits avskedspredikan


14 Söndag

18:00 Samtal om livet och tron med Håkan                         Isacsson


18 Torsdag

18:30 Syträffen


21 Söndag 

 10:00 Gudstjänst

                  BIBELNS DAG

            Vad är viktigt - vad är nödvändigt?

            Stig Hermansson Sång av Karin Thybell                     medverkan även från Goda Nyheter


23 Tisdag

18:30 Stickcafé 


29 Måndag

18:30 Gubbträffen